Μόλις βάλετε ποσότητα (σε γραμμάρια ) και τιμή κιλού για το πρώτο υλικό θα έχετε αποτελέσματα
Στο πεδίο “κόστος ανά κιλό ζύμης” και αν συμπληρώσετε το πεδίο “ Βάρος ανά τεμάχιο (ζύμης) “ θα έχετε αποτελέσματα στο πεδίο “ το κόστος”

Χρησιμοποιείστε το Tab στο πληκτρολόγιο σας για γρήγορη μεταφορά στης επιλογές